Op onderstaande websites vind je meer informatie over orthodontie en overige tandheelkundige zorg:

Vereniging van Orthodontisten
www.orthodontist.nl

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
www.knmt.nl

Orthondontie Online
www.beugels.nl

Damon bracketystemen
www.damonbraces.com

Alles over het gebit
www.allesoverhetgebit.nl