Corrigeren van orthodontische afwijkingen bij kinderen en volwassenen
Een mooi en regelmatig gebit is niet vanzelfsprekend. Heel veel opgroeiende kinderen komen daarom terecht bij de orthodontist. Ook steeds meer volwassenen besluiten om een afwijkend gebit te laten corrigeren. Onze praktijk maakt gebruik van beugels, die het comfort zo optimaal mogelijk en de zichtbaarheid zo minimaal mogelijk maken.

Orthodontische afwijkingen zijn grofweg in te delen in twee categorieën:

  • afwijkingen die het gevolg zijn van een verkeerde groei van de kaken;
  • afwijkingen die te maken hebben met een onregelmatige stand van tanden en kiezen.

Veel patiënten hebben een combinatie van beide afwijkingen.

De orthodontist corrigeert deze afwijking(en) door het optimaliseren van de stand van de tanden en de kaken. In principe is een orthodontische behandeling op elke leeftijd mogelijk. Voorwaarde is dat de conditie van het gebit goed is.

Voor multidisciplinaire behandelingen werkt de orthodontist samen met andere specialisten zoals een kaakchirurg, fysiotherapeut, parodontoloog of implantoloog. Bij schisispatiënten voeren we de behandeling uit in overleg met het schisisteam van de afdeling orthodontie van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Orthodontie bij kinderen

Voor jeugdige patiënten is de beste behandelperiode tussen de tien en dertien jaar, omdat dan de kaakgroei nog makkelijk te beïnvloeden is en we gebruik kunnen maken van de ruimte die vrijkomt tijdens het wisselen.

Meestal wordt begonnen met de afwijkende kaakstand te corrigeren met behulp van een activator (blokbeugel). Daarna volgt correctie van tanden en kiezen met behulp van vaste apparatuur in onder- en bovenkaak.

Orthodontie bij volwassenen
Ook bij volwassenen kan de orthodontist de stand van tanden en kiezen corrigeren middels vaste apparatuur in onder- en bovenkaak. In geval van een afwijkende kaakstand kan de kaakchirurg, indien nodig en gewenst, deze operatief corrigeren. De orthodontist en kaakchirurg werken dan intensief samen om het meest optimale resultaat te bereiken.

Kijk voor meer informatie op de website van de Vereniging van Orthodontisten.