Vanaf 1 januari 2014 besteden wij onze financiële administratie uit aan Netpoint Factoring B.V.

Facturering en correspondentie daarover  tussen u en Netpoint Factoring zal verlopen via uw e-mailadres, zoals dat in onze administratie bekend is.

Netpoint Factoring verzorgt het indienen van de declaraties voor de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar die bij ons bekend is;  ook indien niet 100% vergoed wordt.

Met deze werkwijze willen wij een bijdrage leveren aan het milieu door een grote vermindering van ons papierverbruik en u hoeft de nota’s niet meer zelf bij uw verzekeraar te declareren.

Uw contact met Netpoint Factoring vindt plaats via hun speciale  website :  www.uwdeclaraties.nl.

U kunt daar 24/7 terecht met vragen over uw nota’s,  meer informatie over Netpoint Factoring en alsvast antwoorden op de meest gestelde vragen.