Wat is een orthodontist?
Een orthodontist is een tandartsspecialist in het corrigeren van een afwijkende kaak- en tandstand. Orthodontisten houden zich bezig met het rechtzetten van tanden en kiezen en het beïnvloeden van de groei van de kaken, zodat een evenwichtig gelaat ontstaat. Na een tandartsenstudie van vijf of zes jaar aan de universiteit, volgt gedurende vier jaar een specialisatie in de orthodontie.